Formularz zapisu

Szkolenie dla rodziców dzieci 0-5 MCYSzkolenie dla rodziców dzieci 5-24 MCESzkolenie dla rodziców dzieci 2-5 LAT

Zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w szkoleniu i wyrażam zgodę na postanowienia Regulaminu

* W związku z obowiązkiem wystawienia faktury przez organizatora szkolenia podanie tych danych jest niezbędne. W przypadku ich braku faktura zostanie wystawiona na dane z przelewu bankowego