Formularz zapisu

Szkolenie dla rodziców dzieci 0-5 MCYSzkolenie dla rodziców dzieci 5-24 MCESzkolenie dla rodziców dzieci 2-5 LATMiniszkolenie dla rodziców rodzeństwaMiniszkolenie dla rodziców dzieci powyżej 6 MCYMiniszkolenie dla rodziców dzieci powyżej 1,5 ROKUMiniszkolenie dla rodziców dzieci przed lub w trakcie adaptacjiWarsztaty stacjonarne

Zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w szkoleniu i wyrażam zgodę na postanowienia Regulaminu

Administratorem Twoich danych osobowych jest Agnieszka Piotrowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DobraNocka, z siedzibą ul. Zagięta 15, 04-847 Warszawa, NIP 9570529239, REGON 140069747. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

* W związku z obowiązkiem wystawienia faktury przez organizatora szkolenia podanie tych danych jest niezbędne. W przypadku ich braku faktura zostanie wystawiona na dane z przelewu bankowego